Online salarisverwerking

Online salarisverwerking is een optie voor kleine en middelgrote bedrijven, die op zoek zijn naar een efficiënte en voordelige oplossing op het gebied van salarisadministratie en personeelsadministratie. Er zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar op het gebied van online salarisverwerking, waarbij het administratiekantoor de volledige verwerking en controle van de loonadministratie op zich kan nemen. Mutaties hoeven met online salarisverwerking niet meer per telefoon, per mail of per fax worden doorgegeven. De mutaties kunnen namelijk direct in het systeem van online salarisverwerking worden ingevoerd. Overigens biedt deze vorm van verwerking van de loonadministratie meerdere mogelijkheden.

Mogelijkheden online salarisverwerking

Mutaties kunnen door u worden ingevoerd in het online systeem van personeelsadministratie. De gegevens kunnen vervolgens door het administratie kantoor verwerkt en gecontroleerd worden. De verwerkte gegevens worden door het administratie kantoor vervolgens weer digitaal aan u verzonden. Deze gegevens kunnen naar wens worden uitgeprint en digitaal gearchiveerd worden. Het voordeel voor u als werkgever is, dat u altijd de personele gegevens kunt inzien en mutaties kunt doorvoeren. Daarnaast is het ook mogelijk om rapportages te maken, die vervolgens met een simpele druk op de knop geëxporteerd kunnen worden naar een spreadsheet- of tekstverwerkingsprogramma.

Hier kunt u meteen een offerte online salarisverwerking aanvragen. Reken binnen 48 uur op de ontvangst van meerdere offertes loonadministratie.

Ondersteuning bij salarisverwerking online

Uiteraard wordt er ondersteuning geboden bij salarisverwerking online, bijvoorbeeld op het gebied van sociale zekerheidswetgeving, arbeidsrecht en loonheffing. De dienstverlening gaat dan ook verder dan alleen het verwerken van de personeelsadministratie. Zo kan het administratie kantoor ook de contacten met externe instanties verzorgen en vindt er een constante toetsing plaats van de administratie aan de geldende wetgeving en regelgeving.

• Permanente toetsing wet- en regelgeving
• Continuïteit salarisverwerking online
• Ondersteuning vraagstukken arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht
• Onderhouden contacten met externe instanties

Kosten online salarisadministratie

De kosten van de dienstverlening op het gebied van online salarisadministratie zijn uiteraard per administratiekantoor verschillend. Door meerdere offertes voor de online salarisadministratie naast elkaar te leggen, kunt u op een eenvoudige wijze de tarieven en de dienstverlening met elkaar vergelijken. U bespaart in elk geval kosten door de loonadministratie op deze wijze uit te besteden.

B2B infos

Comments are closed.